INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009-2011

Odcinek AOW od Magnic do A4 otwarty!

30-12-2010

 

Autostradowa Obwodnica Wrocławia poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. W chwili obecnej ruch tranzytowy poprowadzony jest  ulicami miejskimi, których parametry geometryczne nie są dostosowane do wymogów współczesnego ruchu. AOW zatem w znacznym stopniu poprawi rozwiązania komunikacyjne a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

 

 

Otwarcie fragmentu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia od Magnic do skrzyżowania z autostradą A4 (Węzła Wrocław) udostępnia kierowcom nową trasę komunikacyjną, która pozwoli odciążyć takie miejscowości jak Bielany Wrocławskie i Domasław.

 

 

 

INFORMACJE O OTWARTYM ODCINKU AOW:

 

Umowa obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka obwodnicy została podpisaną 6 października 2008  roku  z firmą Budimex.

Odcinek od Magnic do  skrzyżowania z autostradą A4 ma ok. 7 km długości. Odcinek ten składa się z łącznika Kobierzyce o klasie drogi GP oraz (od km 1+603 do węzła Wrocław) z drogi ekspresowej klasy S (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3,50m + dodatkowo na każdym kierunku pas przeplatania szerokości 3,50m i opaska 1,0m).

W ramach budowy odcinka od Magnic do skrzyżowania z A4 powstały dwa węzły:

 

  1. węzeł Kobierzyce łączący drogę krajową nr 35 Wrocław-Świdnica-Wrocław z AOW
  2. węzeł Wrocław łączący AOW z autostradą A4. Węzeł Wrocław jest obecnie drugim  co  do  wielkości węzłem autostradowym  w Polsce i najważniejszym  węzłem wybudowanym w ciągu całej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

 

oraz łącznik Kobierzyce łączący drogę krajową nr 8 Kudowa-Wrocław z AOW

 

 

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi prace na odcinku od autostrady A4 do węzła Lotnisko odbywają się w ograniczonym zakresie. Odcinek ten zostanie otwarty dla ruchu niezwłocznie po zakończeniu wszystkich prac. Warunkiem otwarcia tego  odcinka dla ruchu jest również zakończenie prac na przebudowywanych odcinkach dróg miejskich, tj. ul. Granicznej i ul. Strzegomskiej. 

 

 

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 o długości  całkowitej ok. 36 km została podzielona na 3 zadania:

  • Zadanie I (Część 1) – odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489 – Wykonawca Budimex S.A (otwarta dla ruchu została właśnie część tego odcinka tj. od Magnic do skrzyżowania z autostradą A4)
  • Zadanie IIA (Część 2a) – budowa mostu przez Odrę wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+174 do km 19+960 – Wykonawca Mostostal/Acciona
  • Zadanie IIB (Część 2) – odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000 do km 0+500 km w węźle Pawłowice, odcinek A8 od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368, + łącznik Długołęka od km 0+575 do km 6+235- Wykonawca Strabag/Heilit Woerner

 

KOSZT PROJEKTU

  • Zadanie I (Część 1) -779 312 370, 20 zł (brutto)
  • Zadanie IIA (Część 2a) - 576 781 702,11 zł (brutto)
  • Zadanie IIB (Część 2) - 2 058 107 021,34 zł (brutto)

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Inwestycja finansowana jest w całości ze środków budżetu państwa.

 

TERMIN REALIZACJI CAŁEJ OBWODNICY:

 

2008-2011 – prace na całej obwodnicy zostaną zakończone w czerwcu 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PRAC NA POZOSTAŁYCH ODCINKACH AOW:

 

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych trwają prace przy obiektach inżynieryjnych, montaż słupów pod ekrany akustyczne, a przy budowie mostu na Rędzinie wykonywane są prace wewnątrz przęseł mostu.