viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA

KONSULTACJE BIELSKO BIAŁA

18-01-2011

Od 17 do 31 stycznia przeprowadzane są dodatkowe prezentacje społeczne rozwiązań projektowych dla BDI w okolicy Bielska Białej. 31 stycznia od 12.00 do 17.00 projektanci będą pełnili dyżur, a o 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

Od 17 do 31 stycznia przeprowadzane są dodatkowe prezentacje społeczne rozwiązań projektowych dla Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w okolicy Bielska Białej. W związku ze zmianami w rejonie węzła „Suchy Potok, które wprowadzono w projekcie po uwagach mieszkańców”, poprawione projekty są udostępnione do wglądu w Świetlicy Miejskiego Domu Kultury, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1 w dzielnicy Hałcnów.

Dla szczególnie zainteresowanych projektem istotne jest, że 31.01.2011 r. od 12.00 do 17.00 w sali Miejskiego Domu Kultury będą pełnili dyżur projektanci opracowujący dokumentację dla tej inwestycji. Tego samego dnia o 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 14.02.2011r. z dopiskiem "Ankieta dla BDI”:
- pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
lub przekazać faksem na nr (12) 411-01-18
bądź pocztą elektroniczną na adres: dk52bdi@gddkia.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,


Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione  w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kraków: www.krakow.gddkia.gov.pl

 

Konsorcjum projektowe TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów  Sp. z o.o. ul. Mogilska 25, 31 – 542 Kraków oraz Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp.j. ul. płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków działając w imieniu Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 52 BIELSKO-BIAŁA – GŁOGOCZÓW (BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA)”

W związku z powyższym, w dniach od 17.01.2011r. do 31.01.2011r.  w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z: planami sytuacyjnymi zmiany przebiegu wariantu I drogi BDI w rejonie węzła „Suchy Potok”, które będą do wglądu w Świetlicy Miejskiego Domu Kultury, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1 w dzielnicy Hałcnów oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kraków: www.krakow.gddkia.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych w dniu 31.01.2011r. w dzielnicy Hałcnów, w sali Miejskiego Domu Kultury, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1 będą pełnili dyżur w godzinach 12:00 ÷ 17:00 projektanci opracowujący dokumentacje dla w/w inwestycji natomiast spotkanie informacyjne odbędzie się o godz. 17:00 tego samego dnia

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 14.02.2011r. z dopiskiem "Ankieta dla BDI”:
- pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
lub przekazać faksem na nr (12) 411-01-18
bądź pocztą elektroniczną na adres: dk52bdi@gddkia.gov.pl,
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione  w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kraków: www.krakow.gddkia.gov.pl

 

Odcinek: Węzeł Suchy Potok - Węzeł Głogoczów

Opis

Mapa orientacyjna

Przekrój 1

Przekrój 2

Pierwotny przebieg

Skorygowany przebieg

Legenda

Ankieta

 

Charakterystyka i skrócony opis inwestycji