INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A4 w. Dębica Wschód - w. Rzeszów Zachód

Autostrada A-4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku węzeł Dębica Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

 

30 października 2013 r. udostępniono do ruchu odcinek autostrady A4.

 

GDDKiA

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

dł. 32,7 km

obecny etap: oddany do ruchu

lata realizacji: 2010-2013

wartość projektu: 1 730 461 418,77 zł

 

 GDDKiA   GDDKiA   GDDKiA

 

1. etap zrealizowany:

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID): 30 kwietnia 2010 r.

Podpisanie umowy: 10.05.2010 r.

Wykonawca: Budimex S.A.

Projektant: COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. (lider)/ MGGP S.A.(partner)/ MOSTY Katowice Sp. z o.o. (partner)/ ARCADIS Profil Sp. z o.o. (partner)

Zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją robót: Konsorcjum ECM Group Polska Sp. z o. o./ AECOM Sp. z o.o./ AECOM Ltd.

Przekazanie placu budowy: 9 czerwca 2010 r.

Rozpoczęcie robót: 9 czerwca 2010 r.

Umowa o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 30 czerwca 2010r.

Oddanei do ruchu 30 października 2013 r.

 

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Odcinek położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - A

- prędkość projektowa - 120 km/h

- ilość jezdni - 2

- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)

- szerokość pasa ruchu - 3,75 m

- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m

- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m

- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%

- skrajnia pionowa - 4,7 m

- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś

- kategoria ruchu - KR 6

Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

 

3. Zakres inwestycji

 • budowa autostrady A-4 o długości około 32,75 km,
 • budowa systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
 • budowa obiektów inżynierskich
 • przepusty drogowe w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych:

- 59 ramowych żelbetowych,
- 30 rurowych łukowo-kołowych,
- 490 rurowych kołowych.

 • budowa urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
 • budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
 • budowa 2 miejsc obsługi podróżnych (MOP) – realizacja docelowa;
 • budowę 2 miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ III i II - przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie
 • budowę placu poboru opłat (PPO);
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:

- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady

- przebudowa urządzeń melioracyjnych

- budowa oświetlenia wraz zasilaniem

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia

- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia

- budowa łączności autostradowej

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

 • budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

4. W ramach kontraktu wybudowane zostaną obiekty inżynierskie tj.:

- 1 most autostradowy

- 5 mostów autostradowych (zespolone z przejściami dla zwierząt)

- 12 wiaduktów autostradowych

- 12 wiaduktów drogowych

- 8 mostów drogowych

- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych

- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich

 

5. Na przedmiotowym odcinku wybudowany zostanie jeden bezkolizyjny węzeł autostradowy: węzeł „Ropczyce” typu „trąbka” wraz ze stacją poboru opłat SPO.

 

6. Wybudowane zostaną:

- 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) I kategorii w m. Bratkowice i Dąbry – realizacja docelowa;

- 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) II i III kategorii w m. Paszczyna Północ i Południe przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie.

 

7. Stacja poboru opłat (SPO) powstanie na węźle „Ropczyce”.

 

III. Ochrona środowiska

Urządzenia ochrony środowiska

- Odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz systemem rowów otwartych do odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła, MOP-ów, PPO i SPO wraz z urządzeniami oczyszczającymi przed wprowadzeniem podczyszczonych wód do odbiorników,

- system zbiorników retencyjnych współdziałający z systemem odwodnienia,

- 9 pompowni wód opadowych wraz rurociągami tłocznymi

- 3 przejścia górą dla dużych zwierząt,

- 6 przejść dla zwierząt średnich (w tym 3 zintegrowane),

- 23 przejścia dla zwierząt małych,

- 9 przejść dla płazów,

- budowa ekranów akustycznych o łącznej długości około 33,45 km

- realizacja nasadzeń zieleni w pasie szer. 10 m po obu stronach autostrady

 

IV. Dodatkowe informacje

Budowa analizowanego ciągu drogi ma strategiczne znaczenie dla wszystkich województw południowej Polski a poprzez połączenie autostrady A1 i pozostałych dróg ekspresowych jakie będą realizowane, ma strategiczne znaczenie dla całej Polski i w szerokiej perspektywie dla Europy.

Projektowana droga przejmując większość ruchu tranzytowego z DK Nr 4 wpłynie na poprawę jej przepustowości, co ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów zabudowanych, przez które ta droga przechodzi. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszym, rowerzystom, jak i użytkownikom zmotoryzowanym oraz wpłynie radykalnie na poprawę stanu środowiska. Autostrada stanowić będzie głównie połączenie Wrocławia, Warszawy (wraz z A1 i A2), Krakowa oraz Korczowej. Biegnąc dalej po stronie ukraińskiej droga ta łączy wyżej wymienione miasta z Kijowem.