Oddział Lublin

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Przetarg na Miejsca Obsługi Podróżnych przy S17

06-06-2011

Skarb Państwa  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Dyrektora Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na dzierżawę czterech Obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów - Lublin – Piaski, na terenie których prowadzona będzie działalność związana z obsługą ruchu w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Przetarg dotyczy czterech nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski.

 

Odcinek Kurów (od węzła „Sielce” wraz z węzłem) – węzeł „Bogucin” (wraz  z węzłem):

- MOP kategorii II „Markuszów Północ”

- MOP kategorii III „Markuszów Południe”

 

Odcinek Lublin (węzeł Witosa) – Piaski (początek obwodnicy)

- MOP kategorii III „Wierzchowiska”

- MOP kategorii III „Bystrzejowice”

 

Pobierz ogłoszenie o przetargu

Pobierz Specyfikację Warunków Kwalifikacji Wstępnej

Zmiana treści ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia i SWKW

 

GDDKiA informuje, iż złożono następujące wnioski o udział w postępowaniu:

1. STATOIL POLAND Sp. z o.o., 02-603 Warszawa, ul. Puławska 86

2. Shell Polska Sp. z o.o., 02-360 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a

3. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7

4. LOTOS Paliwa Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

5. BP Europa SE Oddział w Polsce, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

 

Zakończenie I etapu przetargu:

GDDKiA informuje, że do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane wszystkie podmioty które złożyły wniosek o udział w postępowaniu.

 

Zaproszenie do II etapu przetargu

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Firma BP Europe SE Spółka Europejska Oddział w Polsce złożyła najkorzystniejszą ofertę na dzierżawę dwóch z czterech nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). BP będzie obsługiwała kierowców na dwóch MOP-ach w Markuszowie, Północ i Południe, zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S17.

Jako że na dzierżawę dwóch kolejnych MOP-ów: Bystrzejowice i Wierzchowiska, nie wpłynęła żadna oferta, unieważniono postępowanie przetargowe.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty