INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2011

Obwodnica Kielc S7, Wylot Wschodni S74, Obwodnica Jedrzejowa DK78 - informacja o stanie realizacji inwestycji

14-10-2011

Okres letni w realizacji trzech największych inwestycji drogowych regionu świętokrzyskiego został podsumowany podczas rad budowy z udziałem przedstawicieli kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców oraz przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego. Na spotkaniach, które odbyły się w tym tygodniu omówiono także plany na najbliższy miesiąc. Aktualnie kielecki oddział GDDKiA realizuje inwestycje za blisko 1,2 miliarda złotych.

 

Wylot Wschodni S74 – czas na finisz!

W ostatniej dekadzie listopada planowane jest zakończenie prac budowlanych przy wylocie wschodnim z Kielc drogi ekspresowej S74. Do ułożenia zostały jeszcze warstwy nawierzchni m.in. na niektórych obiektach mostowych, w tunelu pod aleją Solidarności oraz na drogach dojazdowych. Kontynuowane będą prace przy  montażu ekranów dźwiękochłonnych, układaniu chodników, krawężników, montażu oświetlenia, kanalizacji, odwodnieniach, nasadzeniach , barierach, dylatacjach, oznakowaniu poziomym i pionowym oraz inne prace wykończeniowe. Montowane będą między innymi windy przy kładce dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace pod koniec listopada. Wtedy złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie nowej drogi do użytkowania. Po uzyskaniu takie decyzji trasa zostanie udostępniona kierowcom.

 

Wschodni wylot drogi ekspresowej S74 z Kielc do Cedzyny  w kierunku Lublina i Rzeszowa będzie miał blisko 7 kilometrów (w granicach miasta - 2,7 km, poza granicami Kielc – 4,2 km). Przedsięwzięcie zakładało budowę dwupoziomowego węzła z tunelem biegnącym w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej czyli w ciągu drogi 74 pod Aleją Solidarności czyli pod drogą krajową 73. W ramach inwestycji powstała nowa dwujezdniowa droga będąca przedłużeniem ulicy Świętokrzyskiej w  kierunku Cedzyny oraz szereg dróg lokalnych stanowiących połączenie nowej trasy ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym  Kielc i  gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja. Cały wylot wschodni ma parametry drogi ekspresowej, dlatego nie ma na tym odcinku jednopoziomowych skrzyżowań. W ramach inwestycji powstała kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską na wysokości osiedla Bocianek, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74. Inwestycja GDDKiA kosztuje 285 milionów złotych. Jej realizacja zaczęła się w 2009 roku.

 

Obwodnica Kielc S7 – widać drugą jezdnię!

W  listopadzie planowane są pierwsze przełożenia ruchu na fragmenty nowej zachodniej jezdni kieleckiej obwodnicy. Wykonawca planuje ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ponad 10 kilometrów do końca tego roku. Po przełożeniu ruchu przystąpi do frezowania i wzmacniania jezdni wschodniej. Na fragmentach nowej zachodniej jezdni widać już czarne warstwy podbudowy. Na pozostałych odcinkach trwają prace ziemne oraz prace przy wzmocnieniach nasypów. W ramach obwodnicy powstaną 34 obiekty inżynierskie. Aktualnie widać konstrukcje 31 obiektów.  Kilka obiektów jest już zabetonowanych. Przy realizacji największej inwestycji drogowej w historii regionu świętokrzyskiego pracuje ponad 700 osób. Najwięcej w obrębie węzła Kostomłoty, gdzie powstaje aż 12 obiektów inżynierskich. 

 

Budowa obwodnicy Kielc na pełnych parametrach dwujezdniowej drogi ekspresowej to największa do tej pory inwestycja drogowa regionu świętokrzyskiego. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach (Niewachlowie). Ten ostatni, największy,  tzw. zespolony będzie pierwszym, jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji powstanie między innymi 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych. Roboty budowlane kosztują 642 mln złotych. Inwestycja która rozpoczęła się w 2010 roku,  ma potrwać do jesieni 2012 roku.  

 

Północna obwodnica Jędrzejowa DK78 – półmetek zgodnie z harmonogramem!

Widać zarys północnej obwodnicy Jędrzejowa i konstrukcje wszystkich 9 obiektów inżynierskich budowanych w ramach tej inwestycji. Na całym odcinku nowej drogi prowadzone są prace przy stabilizacji i podbudowie nawierzchni. Zabetonowane zostały płyty trzech wiaduktów. Gotowe są dwa przejazdy gospodarcze. Widać już oryginalny kształt i pomarańczowo-popielaty kolor konstrukcji kładki dla pieszych, która tworzy zarówno łuk pionowy, jak i poziomy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w przypadku obiektów mostowych odnotowywane jest wyprzedzenie.

 

Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik będzie miała dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów połączy  miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7. W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch, między innymi: wiadukt nad drogą powiatową Prząsław – Tyniec, wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów – Lasków,  kładka dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów, węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728, wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów – Grójec, wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa – Kraków, wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej  jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78. Lata realizacji inwestycji 2010-2012, koszt robót budowlanych 186 mln złotych.