Brak artykułu o id strategiczna_ocena_oddzialywania_na_srodowisko_programu_budowy_drog_krajowych_na_lata_20102015