Obwodnica Serocka otwarta.

Dziś w godzinach popołudniowych kierowcy jadący DK 61 w kierunku Ostrołęki będą mogli ominąć Serock nowowybudowaną drogą.

 

Siedem kilometrów trasy biegnącej po nowym śladzie, realizowane było przez dwa lata i kosztowało 139 mln. zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wykonawca, firma Skanska S.A., wykonał następujące roboty:

- budowę odcinka dr. nr 62 od węzła „Wierzbica” do m. Wierzbica

- budowę węzła „Wojsk Łączności”, w miejscu połączenia drogi powiatowej 01108 z obwodnicą,

- budowę węzła „Serock” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,

- budowę węzła „Wierzbica” w miejscu połączenia obwodnicy z drogą krajową nr 62,

- budowę przejazdu nad obwodnicą dla ul. Nasielskiej,

- budowę przejazdu wzdłuż ul. Polnej,

- budowę 2 przejazdów dla dróg gminnych,

- budowę około 9,2 km dróg dojazdowych,

- przełożenie i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowę urządzeń ochrony środowiska (1250m ekranów akustycznych, przepustów, zbiorników odparowujących, urządzeń podczyszczających).

 

 

Parametry techniczne:

dla obwodnicy:

- klasa drogi                                        – GP

- prędkość projektowa                          – 80 km/h

- liczba jezdni                                      – 2

- szerokość jezdni                                - 2 x 3,5m

- szerokość pasa ruchu                         – 3,5m

- szerokość pobocza utwardzonego          – 2,0m

- szerokość poboczy gruntowych             – 0,75m

- pas dzielący                                      – 5,0m

 

dla drogi krajowej nr 62 (od węzła „Wierzbica” do m. Wierzbica)

- klasa drogi                                        – GP

- prędkość projektowa                          – 80 km/h

- liczba jezdni                                      – 1

- szerokość jezdni                                - 2 x 3,5m

- szerokość pasa ruchu                         – 3,5m

- szerokość pobocza utwardzonego          – 2,0m

- szerokość poboczy gruntowych             – 0,75m

 

 

28.10.2011r.