Monitoring płazów


Sprawozdanie okresowe z realizacji I części zadania: „Przeprowadzenie monitoringu płazów wraz z oceną efektywności działań minimalizujących i kompensujących na odcinku trasy ekspresowej S-1 Obwodnica Grodźca Śląskiego” 

 

  1. Sprawozdanie (format pdf)
  2. Załączniki kartograficzne (format pdf)

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- załącznik 5

- załącznik - legenda

 

Raport końcowy z realizacji zadania: „Przeprowadzenie monitoringu płazów w tym efektywności działań minimalizujących i kompensujących na odcinku trasy ekspresowej S-1 Obwodnica Grodźca Śląskiego od km 611+880 (14+759,78 PB) do km 616+798 (19+678,11 PB)

 

  1. Raport końcowy (format pdf)
  2. Załączniki kartograficzne

       Załącznik 1 - Legenda

       Załącznik 2

       Załącznik 3

       Załącznik 4

       Załącznik 5

       Załącznik 6

       Załącznik 7

       Załącznik 8

       Załącznik 9