Przed Świętami otworzymy drugą jezdnię obwodnicy Nowogardu

W czwartek 22 grudnia w godzinach popołudniowych zostanie oddana do ruchu druga jezdnia obwodnicy Nowogardu. Na trasie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, wszystkie węzły obwodnicy zostaną w pełni uruchomione. Od końca października tego roku na zasadach tymczasowej organizacji ruchu funkcjonowała jedna jezdnia obwodnicy, głównym wjazdem i wyjazdem z Nowogardu był węzeł Nowogard Północ. Po otwarciu drugiej jezdni będą demontowane elementy tymczasowej organizacji ruchu, także prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.Nowogard od wielu lat był jednym z miejsc, w których kierowcy tracili wiele czasu stojąc w korkach szczególnie nasilających się w okresie wakacyjnym. Droga krajowa nr 6, prowadząca ze Szczecina do Gdańska przebiegała przez samo centrum miasta. Ruchliwa droga powodowała również uciążliwości dla mieszkańców Nowogardu. Aby zmienić tą sytuację i wyprowadzić z Nowogardu ruch tranzytowy w kwietniu 2010 roku rozpoczęła się budowa obwodnicy.

Obwodnica Nowogardu ma długość ponad 9 kilometrów, jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa omija miasto od północnego zachodu. Połączenie z pozostałymi drogami zapewniają 3 węzły drogowe, dwa przy włączeniach do DK nr 6 (węzły Nowogard Zachód w rejonie Olchowa i Nowogard Wschód w rejonie Wojcieszyn) oraz węzeł Nowogard Północ przy miejscowości Warnkowo, który skomunikuję obwodnicę z drogą wojewódzką nr 106. Obwodnica posiada wiele zabezpieczeń zmniejszających jej oddziaływanie, ekrany akustyczne, przepusty umożliwiające migrację zwierząt, a kanalizację wraz z systemem piaskowników i separatorów materiałów ropopochodnych, siatki wygradzające.

Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi S6 jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 228 000 000,00 PLN. Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 185 691 228,96 PLN.

 

podstawowe parametry techniczne

długość: 9,41 km

klasa drogi: S

prędkość projektowa drogi: 100 km/h

szerokość jezdni: 2 x (2 x 3,5m)

szerokość pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m

szerokość pasu rozdziału: 4,0 m

węzły drogowe: 3

wiadukty: 9

ekrany akustyczne: 2,2 kmGDDKiA

Zdjęcia obwodnicy:

GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA