Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2012


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 5a, załącznik 5b, załącznik 6, załącznik 7

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Rganizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w zakresie budowy Autostrady A2 w. Stryków do w. Konotopa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A2 na odcinku Stryków - Konotopa oraz w ciągu obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - Węzeł Ryczołek, w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2,  załącznik 3 załącznik 4,  załącznik 5 załącznik 5a załącznik 5b załącznik 6 załącznik 7.

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wytycznych do działalności obronnej i zarządzania kryzysowego w 2012

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2-6, załącznik 7, załącznik 8-10,

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 marca 2012 roku - Polityka antykorupcyjna w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2012 w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego podczas mistrzostw Europy UEFA EURO 2012.

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A1 na odcinku Toruń - Tuszyn oraz Pyrzowice - Gorzyczki (granica z Czechami), w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie przetargu na dzierżawę nieruchomości MOP II Jagłowice, zlokalizowanej przy planowanej autostradzie A18, na odcinku Olszyna - Golnice, jezdnia północna, w miejscowości Jagłowice, gmina Tuplice, powiat żarski, województwo lubuskie, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie szczególnych zasad dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w okresie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenienr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dostosowania do poboru opłat i dzierżawy Miejsc Obsługi. Tekst zarządzenia, załącznik, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia monitoringu ogrodzeń dla herpetofauny na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i zabezpieczenia przebiegu Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Tekst zarządzenia i załączniki

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad dokonywania objazdów i kontroli dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w okresie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Tekst zarządzenia załącznikiem, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i zebezpieczenia przebiegu Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO2012. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w zakresie budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków, odc. od węzła Stryków do węzła Czerniewice w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury windykacji należności w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury windykacji należności w Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa oraz w ciągu obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczołek w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości MOP III Trzebiel, zlokalizowanej w ciągu planowanej autostrady A18, na odcinku Olszyna - Golnice, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby administracyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami . Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych projektowania i stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 października 2012 roku w sprawie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji w przedmiocie lokalizacji albo przebudowy zjazdów. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2012 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2012 roku uchylające zarządzenie w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia spisu środków trwałych będących w trwałym zarządzie GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GDDKiA w 2012 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury windykacji należności w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki 1-4, załączniki 5-7, załączniki 8-11

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia