Budowa węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła „Rzęśnica”


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 7,5 km

- obecny etap: w przygotowaniu

- lata realizacji: 2011 – 2014 (tylko przebudowa autostrady od km 89+652 do km 92+500 i budowa węzła Tczewska)

 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna (węzeł Kijewo): 19.08.2008

decyzja lokalizacyjna (Kijewo - Rzęśnica): 22.09.2004

decyzja środowiskowa (węzeł Kijewo): 30.08.2007

decyzja środowiskowa (Kijewo - Rzęśnica):: 27.07.2007

pozwolenia na budowę (węzeł Kijewo): 22.11.2010

pozwolenia na budowę (Kijewo - Rzęśnica): 22.11.2010

decyzja środowiskowa na węzeł Tczewska: 26.10.2011

przebudowa odcinka szlakowego od km 90+265 do km 92+500: 22.09.2011 (rozpoczęcie robót) - 21.12.2012 (oddanie do użytkowania)

budowa węzła Tczewska: 01.07.2013 (rozpoczęcie robót) - 17.06.2014 (oddanie do użytkowania)

przebudowa odcinka szlakowego od km 89+652,20 do km 90+221,20: 06.11.2013 (rozpoczęcie robót) - 12.06.2014 (oddanie do użytkowania)

 

II. Opis inwestycji:

 

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów. Do przebudowy pozostał jeszcze ostatni odcinek autostrady A6 od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica (obecnie odcinek jest oznaczony jako droga S3).

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na węźle Kijewo łączącym autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Węzeł Kijewo posiada parametry geometryczne z lat 30 XX wieku, brak jest na części relacji pasów włączania i wyłączania. Dalej odcinek przebiega w kierunku północnym. Istniejąca nawierzchnia z mających już ponad 70 lat „klawiszujących” płyt betonowych jest w bardzo złym stanie, nie posiada pasa awaryjnego postoju i wymaga wielu napraw cząstkowych. Następnie trasa biegnie wiaduktem nad linią kolejową Szczecin – Poznań, oraz przechodzi mostem przez rzekę Płonia. Za mostem na rzece Chełszcząca droga przechodzi przez tereny leśne. Odcinek kończy się na węźle Rzęśnica, na którym nawierzchnia betonowa przechodzi w nawierzchnię bitumiczną.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.

 

3. zakres inwestycji

Pełen zakres prac planowanych na tym odcinku obejmuję:

  • budowę w rejonie przecięcia autostrady z ulicą Tczewską nowego węzła Tczewska, który połączy z autostradą A6 Szczecin – Dąbie oraz Wielgowo
  • wymianę zniszczonych płyt betonowych na nową, równą nawierzchnię bitumiczną
  • przebudowę węzła Kijewo na węzeł typu koniczyna wraz z pasami włączania i wyłączania dla wszystkich relacji i jezdniami zbiorczo - rozprowadzającymi na autostradzie A6
  • przebudowę mostu na rzece Chełszczącej
  • budowę na odcinku przechodzącym przez tereny leśne dużego górnego przejścia dla zwierząt.

 

4. obiekty inżynierskie

Przebudowa mostu na rzece Chełszcząca,

Budowa górnego przejścia dla zwierząt o szerokości 50 metrów

Budowa nowych wiaduktów nad autostradą A6 na węzłach Kijewo i Tczewska.

 

5. węzły:

Węzeł Kijewo (przebudowa)

Węzeł Tczewska (budowa)

 

III. Ochrona środowiska

Planowana jest budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (kilometraż DK nr 3). Przejście będzie miało szerokość 50 metrów w najwęższej (środkowej) części. Planowane jest również wygrodzenie trasy siatkami.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy

Prace będą przebiegać etapowo. W I etapie jest przebudowywany odcinek szlakowy autostrady o długości 2,2 kilometra w rejonie przyszłego węzła Tczewska. W II etapie zostanie wybudowany nowy węzeł Tczewska.

Realizacja pozostałych prac, które są przewidziane na tym odcinku, tj. przebudowa reszty odcinka autostrady z płyt betonowych oraz przebudowa węzła Kijewo zależy od przyznania środków finansowych na ten cel.

 

V. Bezpieczeństwo

Zaprojektowano następujące rozwiązania zabezpieczające ruch na autostradzie:

Bariery ochronne stalowe, przejazdy awaryjne przez pas rozdziału, ogrodzenie drogi.

 

Plan inwestycji (niebieską linią został zaznaczony obecnie przebudowywany odcinek)

 

GDDKiA

 

 

 

Zdjęcia z realizacji inwestycji (kwiecień 2012):

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

 

 

Zdjęcia z sierpnia 2012

_DSC0632th.jpg _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

_DSC0628th.jpg  _DSC0648th.jpg 

_DSC0632th.jpg  _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

Zdjęcia z listopada 2012 (po zakończeniu zasadniczych prac)

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

 

Budowa węzła Tczewska listopad 2013.

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA