9 spośród 11 wykonawców nie przedstawiło programów naprawczych. GDDKiA uruchamia klauzulę 15.1

Tylko dwóch spośród jedenastu wykonawców budowanych autostrad A1 i A2 przedstawiło programy naprawcze dotyczące usunięcia szczelin i spękań wykrytych w ostatnim czasie przez technologów GDDKiA.Przedstawione programy naprawcze zostaną przeanalizowane w ciągu najbliższych dni, najpóźniej do 9 marca.

Wezwania do przedstawienia programów naprawczych zostały wysłane przez GDDKiA do wszystkich wykonawców A2 Stryków-Konotopa (Budimex, DSS, Eurovia, Mostostal Warszawa i Strabag)  oraz do wszystkich wykonawców A1 Czerniewice-Stryków (SRB, Poldim, Sando, Johann Bunte, PBG).

Programy naprawcze - propozycje technologii naprawy spękań poprzecznych mas bitumicznych - przedstawili wyłącznie wykonawcy odcinków A1 Kowal – Sójki (SRB CIVIL Engineering Ltd) oraz A1 Kotliska – Piątek (Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o). Podstawowe kroki naprawcze wskazane przez wykonawców to: wstępne oczyszczenie nawierzchni w miejscach spękań, nacięcie bądź frezowanie miejsc pęknięć oraz wypełnienie odpowiednimi materiałami i zabezpieczenie właściwe dla charakteru pęknięcia. Oba programy naprawcze są aktualnie analizowane przez GDDKiA w zakresie zgodności z Warunkami Kontraktu.

Ponieważ  żaden z pięciu wykonawców budujących Autostradę A2 na odcinku Stryków-Konotopa nie przedstawił w wyznaczonym terminie planu naprawczego, zostanie wobec nich zastosowana procedura określona w klauzuli 15.1 FIDIC (międzynarodowe zasady prowadzenia kontraktu), wzywająca firmy do natychmiastowego przystąpienia do działań naprawczych. Dotyczy to także tych wykonawców A1, którzy nie przedstawili programów naprawczych. W przypadku kolejnego uchylania się wykonawców od przedstawienia i wdrożenia planu naprawczego, GDDKiA - zgodnie z klauzulą 15.2 będzie - uprawniona do odstąpienia od kontraktów.

Jednocześnie informujemy, że wyniki badań zleconych po wykryciu spękań i szczelin będą znane za 2, 5 tygodnia czyli neco później niż wstępnie zakładaliśmy, ze względu na nałożenie się tego procesu z opracowywaniem wyników badań planowej kontroli szczepności poszczególnych warstw budowanych autostrad, rozpoczętych jesienią 2011 r.

Wyniki wszystkich badan jakościowych, zarówno planowych jak i doraźnych poznamy do 20 marca.