Wykończenie i wyposażenie obwodu utrzymania autostrady


Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) w Radymnie jest jednym z czterech znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Prace nad jego budową rozpoczęły się około roku temu i dziś są na etapie wykończenia i wyposażania budynków wewnątrz. Generalnym wykonawcą budowy OUA i 25 km odcinka autostrady A4 Jarosław "Węzeł Wierzbna" (bez węzła) - Radymno (z węzłem) jest firma Budimex SA.

 

GDDKiA           GDDKiA 

 

OUA Radymno jest zlokalizowane na terenie powiatu jarosławskiego w gminie Radymno, na skrzyżowaniu autostrady z drogą krajową nr 77 relacji Sandomierz – Przemyśl. Kolejne dwa obwody znajdują się na Węźle Dębica Żyraków i na węźle Świlcza.

Obwód Utrzymania Autostrady jest zaadaptowany wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest m.in.: bieżące utrzymanie letnie i zimowe autostrady oraz urządzeń z nią związanych, nadzór techniczny nad bieżącymi remontami, organizacja i sterowaniem ruchem oraz usuwanie skutków wypadków drogowych.

W skład zagospodarowania OUA wchodzą budynek administracyjno – biurowy, magazynowo- warsztatowy z garażami, stacja paliw, parkingi dla samochodów osobowych i pojazdów służb ratowniczych, wiata sprzętowa, magazyn soli  ze stacją wytwarzania solanki, magazyn środków odśnieżnych, plac magazynowy, śmietnik, podziemny magazyn materiałów pędnych, 2 parkingi dla samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne, zbiorniki na gaz płynny i stacja transformatorowa. 

Wartość wybudowanego kompleksu  wynosi około 11 milionów złotych.