Ogólnopolska infolinia drogowa


Już od 1 czerwca uruchomiona zostaje ogólnopolska infolinia drogowa, dla dróg krajowych, obsługiwana przez uproszczony pięciocyfrowy numer 19111. W czasie trwanie mistrzostw Euro 2012 wszystkie połączenia na ten numer będą kierowane do Punktu Informacji Drogowej (PID) w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, który na bieżąco zbiera informacje z oddziałów GDDKiA. Obsada PIDu centralnego na czas Euro została wzmocniona dodatkową kadrą, która udzieli informacji również w językach: rosyjskim, niemieckim i angielskim.

 

Numer infolinii jest osiągalny z całego kraju ze wszystkich sieci zarówno stacjonarnych jak i komórkowych, bez wybierania prefiksu strefowego. Cudzoziemcy po zalogowaniu się do którejkolwiek z sieci w Polsce mogą wybierać numer na tych samych zasadach.

 

Z numeru połączymy się z pierwszą wolną linią w centrali PID-u (na stałe są 2 linie, na EURO 2012 zostały uruchomione dodatkowe 3). Jednorazowo może połączyć się z tym numerem 60 osób (tzw. kolejkowanie). W czasie EURO (od 1 czerwca) użytkownik infolinii usłyszy następujący komunikat:

 

„Informacja drogowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Traffic information service for national roads and motorways

                                          połączenie z dyżurnym - wciśnij 1

                                          for English - press 2

                                          für Deutsch - drücken 3 

                                          по-русски - Bыбери 4 “

 

W pierwszej kolejności to pracownicy centrali PID będą udzielać informacji. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych/aktualnych danych z punktów informacji drogowej, funkcjonujących przy oddziałach GDDKiA, będą chwilowo zawieszać rozmowę by przy pomocy drugiej linii zdobyć wiedzę umożliwiającą udzielenie rozmówcy wyczerpującej odpowiedzi, ew. przekierują rozmowę do właściwych oddziałów.

 

Koszt połączenia jest identyczny jak dla dotychczasowych połączeń lokalnych.

 

Po zakończeniu turnieju infolinia będzie nadal funkcjonowała. Docelowo przewiduje się rozwiązanie, które umożliwi automatyczne kierowanie rozmów z numeru 19111 do poszczególnych PID w oddziałach GDDKiA, właściwych dla lokalizacji użytkownika.