Zmiana organizacji ruchu na moście w Kołaczycach (pow. jasielski)


Na moście przez potok Liczkówka w m. Kołaczyce (powiat jasielski), w ciągu DK73, nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ruch jednokierunkowy, wahadłowy odbywa się po nowym moście. Sterowany jest sygnalizacją świetlną.

 

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mostu przez potok Liczkówka w m. Kołaczyce, w ciągu drogi krajowej nr 73, realizowane jest w ramach usuwania skutków powodzi. Wykonawcą prac jest firma INTOP z  Tarnobrzega. W lipcu br. przywrócona zostanie pełna przejezdność w dwóch kierunkach. Zakończenie wszystkich prac przy budowie mostu planowane jest na wrzesień br.

 

GDDKiA 

Przypomnijmy, iż w Kołaczycach, podczas powodzi w 2010 roku niepozorny potok naruszył fragment jezdni na drodze krajowej nr 73 Jasło - Pilzno. Uszkodzony został także istniejący most czego konsekwencją było wyłączenie go z eksploatacji. Aby zapewnić przejezdność, nad obiektem wykonano tymczasowy most składany typu Bayley umożliwiający przejazd nad przeszkodą jednym pasem ruchu (ruch odbywał się wahadłowo). W miejsce istniejącego, zniszczonego mostu zbudowany został nowy. Obecnie gotowa jest już jedna część nowego mostu, na drugiej trwają prace wykończeniowe.