Układanie warstwy ścieralnej na autostradzie A2. Zamknięcie jednego pasa jezdni.

Od godziny 22.00 w czwartek 2 sierpnia wdrożona zostanie organizacja ruchu umożliwiająca rozpoczęcie warstwy ścieralnej na lewej jezdni 30-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Skierniewicami a Łodzią. Prace potrwają około 4 tygodnie. W tym czasie lewa jezdnia będzie zamknięta, a ruch będzie odbywał się prawą jezdnią. Po wykonaniu warstwy ścieralnej na jedni lewej Wykonawca przystąpi do robót na jezdni prawej, dlatego też utrudnienia związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu będą trwały do połowy października 2012r.Rozpoczęcie prac wykończeniowych na odcinku A autostrady A2 było możliwe po przedstawieniu przez wykonawcę dokumentów, których zażądała GDDKiA w celu zminimalizowania utrudnień dla kierowców korzystających z tej trasy. Wykonawca przez ponad miesiąc kompletował niezbędne dokumenty, co uniemożliwiało wydanie przez inwestora zgody na kontynuację prac przez wykonawcę. GDDKiA zaakceptowała zamknięcie 30-kilometrowego odcinka autostrady po przedstawieniu przez wykonawcę potwierdzenia, że ma wystarczające zasoby kadrowe i sprzętowe, by jednocześnie prowadzić prace na całej wyłączonej z ruchu jezdni. W cyklicznych raportach publikowanych na naszej stronie www będziemy przekazywali informacje dotyczące postępów w pracach wykończeniowych na odcinku A i C autostrady A2, w tym wykorzystanie potencjału deklarowanego przez wykonawcę odcinka A.

 

Przypominamy o ograniczeniu prędkości do 70 km/h obowiązującym na odcinku pomiędzy Skierniewicami a Strykowem.  


Szczegółowe informacje o bieżących warunkach drogowych panujących na wszystkich drogach zarządzanych przez GDDKIA udzielane są całodobowo pod ogólnopolskim numerem infolinii drogowej GDDKiA – 19 111.