Remont mostu w Krośnie Odrzańskim


8 sierpnia rozpoczął się remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim. Jest on konieczny ze względu na zły stan dylatacji. Dylatacja jest szczeliną w konstrukcji niezbędną do prawidłowej pracy obiektu przy zmianach długości elementów konstrukcji na sutek zmian temperatury. Istniejące dylatacje są już zużyte i nieszczelne, co powoduje degradację betonu konstrukcji mostu. Zaniechanie wykonania prac remontowych może doprowadzić w konsekwencji do awarii i zamknięcia mostu.
 

Z uwagi na duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi i świadomość idących za tym uciążliwości, harmonogram robót, wybór technologii i materiałów przygotowano biorąc pod uwagę konieczność maksymalnego skrócenia czasu prac.
Gdyby istniała możliwość objazdu, most można byłoby zamknąć i w ciągu dwóch tygodni przeprowadzić wymianę wszystkich dylatacji. Z uwagi na to, że takiej alternatywy nie ma  ruch na moście musi odbywać się połową jezdni i utrudnienia potrwają 4 tygodnie.

 

Taki harmonogram wynika z technologii, która zakłada:
• Rozbiórkę istniejących urządzeń dylatacyjnych i przyległej konstrukcji.
• Oczyszczenie odsłoniętych powierzchni betonowych, ewentualne naprawy powierzchni betonowych materiałami niskoskurczowymi (szybkowiążącymi).
• Naprawę uszkodzeń konstrukcji obiektu w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny dylatacyjnej (uzupełnienie betonem).
• Położenie żywic.
• Położenie izolacji z papy i drenaży odwadniających izolację.
• Wymianę istniejących urządzeń dylatacyjnych.
• Odtworzenie warstwy jezdni (masa mineralno-asfaltowa).
• Ułożenie asfaltu twardolanego (mieszanka układana ręcznie bez konieczności walcowania) na szerokości 50 cm przed i za urządzeniem dylatacyjnym.

 

Podobne remonty zostały zaplanowane na 5 kolejnych obiektach:
1. Krosno Odrz. most na Kanale Odry (mały kratowy)
2. Kostrzyn nad Odrą most nad rz. Wartą
3. Kostrzyn nad Odrą most nad Zalewem rz. Warty
4. Wiadukt nad PKP w ciągu dk 92 w pobliżu m. Bucze
5. Wiadukt nad ul. Kostrzyńską w ciągu S3 (obwodnica Gorzowa Wlkp.)
 

O rozpoczęciu prac na poszczególnych obiektach będziemy informować z wyprzedzeniem na stronie internetowej.
Zakończenie prac wszystkich remontowanych mostów i wiaduktów ma nastąpić do 22 października br.