SRB obiecuje, że zbuduje A1. GDDKiA wzywa do realizacji konkretnego 7-dniowego planu
Deklarację kontynuacji budowy wszystkich odcinków autostrady A1 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego, złożoną kilka tygodni temu, podtrzymała dziś firma SRB Civil Engineering Ltd podczas spotkań kierownictwa GDDKiA z właścicielami irlandzkiej firmy. W konsekwencji GDDKIA wystosowała do Wykonawcy wezwanie do zwiększenia mobilizacji i niezwłocznego wykonania najpilniejszych prac na dwóch zagrożonych odcinkach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie w GDDKiA rozpoczęły pracę zespoły robocze analizujące roszczenia złożone przez Irlandczyków.

Firma SRB, która jest członkiem konsorcjów budujących odcinki A1: Czerniewice – Brzezie (34,5 km) oraz Brzezie – Kowal (29,5 km) oraz niezagrożony odcinek Kowal-Sójki (30 km), potwierdziła dzisiaj, że będzie kontynuowała budowę tych odcinków. Kłopoty z płynnością realizacji kontraktów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pojawiły się po ogłoszeniu upadłości przez współkonsorcjanta SRB, firmę PBG. Wykonawca zapowiadał wówczas kontynuację prac w przeorganizowanym składzie, z firmą SRB jako liderem. Dziś firma ponownie zadeklarowała, że będzie kontynuowała prace na wszystkich odcinkach. Dlatego też GDDKiA wezwała wykonawcę do opracowania i wdrożenia programu naprawczego na obu kujawsko-pomorskich odcinkach, w ramach kontaktowej klauzuli 15.1.

Wykonawca jest zobowiązany m.in. do wykonania na jednej jezdni autostrady 2,5 km podbudowy z betonu asfaltowego w pełnej grubości warstwy w terminie ostatecznym do 22 sierpnia 2012 r., zabetonowania czterech obiektów oraz przedstawienia programu naprawczego uwzględniającego m.in.: prowadzenie prac w trybie dwuzmianowym, tj. w godzinach 6.00 – 22.00, na całym froncie Robót budowlanych, a tam gdzie jest to możliwe zapewnienie ciągłości pracy w systemie 24h/dobę 7 dni w tygodniu, a także przyjęcia organizacji pracy, która zapewni wykonywanie robót na wszystkich dostępnych odcinkach.

Na niezagrożonej, niemal 30-kilometrowej trasie Kowal-Sójki, prace są już na ukończeniu. Zgodnie z planem już w październiku tego roku droga ma być użytkowana przez kierowców.

Cykliczne raporty z postępu robót będą publikowane na naszej stronie www.