Kolejne wnioski w sprawie niezaspokojonych należności

 

Do olsztyńskiego oddziału GDDKiA zgłosiło się do tej pory 6 firm, które wykonywały prace na budowie drogi ekspresowej S-7 Olsztynek – Nidzica oraz obwodnicy Ełku i nie otrzymały za nie wynagrodzenia. Domagają się one łącznie ok. 1,1 mln zł.

 Wnioski są w trakcie weryfikacji. Jeszcze do 21.09.2012 do końca dnia można składać wnioski dotyczące budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek - Nidzica. Liczy się data stempla pocztowego.  Od dziś (20.09.2012) olsztyński oddział rozpoczął zbieranie wniosków od przedsiębiorców pracujących przy budowie obwodnicy Ełku. W tym przypadku termin składania wniosków mija 12.10.2012.

 

Firmy, które zgodnie z ustawą z dnia 3 sierpnia 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2012 r., poz. 891), nie otrzymały należności w związku z realizacją zadań na inwestycjach drogowych w województwie warmińsko-mazurskim mogą zgłaszać należności do GDDKiA Oddział w Olsztynie, który sporządza listę przedsiębiorców spełniających warunki określone w ustawie. Pierwsza informacja o uruchomieniu procedury ukazała się w prasie 31 sierpnia 2012 r., kolejna 20 września 2012 r.

 

Terminy rozpoczęcia wypłat uzależnione są od tego, czy wartość składanych wniosków mieści się czy przekracza kwotę gwarancji należytego wykonania określonej w umowie GDDKiA z wykonawcą. W sytuacji, kiedy wartość złożonych wniosków mieści się w limicie gwarancji płatności zostaną uruchomione w kilka dni po zamknięciu przyjmowania wniosków. W przypadku konieczności dokonania proporcjonalnego podziału dostępnych gwarancją pieniędzy pomiędzy zweryfikowanych pozytywnie wnioskodawców, rozpoczęcie wypłat przesunie się o kilka dni.

 

Wszystkie pieniądze na wypłaty dla oszukanych przedsiębiorców zostaną uregulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. GDDKiA będzie dochodziła zwrotu wszystkich środków od nieuczciwych wykonawców.

 

Przypominamy także o konieczności dołączenia wszystkich wymaganych ustawowo dokumentów. 

 

Opis procedury składania wniosków