Minął niespełna miesiąc… Przetarg na A1 ogłoszony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie prac na trzech odcinkach autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim: Czerniewice–Odolion (11,4 km) i Odolion-Brzezie (23,1 km), których liderem była firma SRB Civil Engineering Limited oraz Brzezie–Kowal (29,5 km), którego liderem była spółka PBG SA. Po rozwiązaniu umowy (6 września 2012 r.) roku z winy wykonawców, Generalna Dyrekcja musiała jak najszybciej przystąpić do przygotowania postępowania przetargowego na dokończenie robót. Prace na trzech odcinkach autostrady A1 od Torunia do Kowala ruszą na wiosnę 2013 roku zaraz po skończeniu okresu zimowego tak, by A1 od Gdańska do Łodzi była przejezdna do końca przyszłego roku.GDDKiA wielokrotnie próbowała doprowadzić do kompromisu z wykonawcą, jednak po upadłości grupy PBG SA konsorcjanci nie byli w stanie dokończyć tej budowy, nie wywiązywali się z zapisów kontraktowych, nie realizowali budowy autostrady. Teraz, w wyniku przetargu zostaną wyłonieni nowi wykonawcy, którzy przejmą kontynuacje realizacji robót budowlanych na tym fragmencie autostrady.

 

Procedurę wyboru nowych wykonawców robót budowlanych GDDKiA rozpoczęła natychmiast, tak by zakończenie prac i oddanie do ruchu tego w sumie ponad sześćdziesięciokilometrowego odcinka autostrady było możliwe w 2013 r.

 

Wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy będą mieli za zadanie dokończyć budowę autostrady w ciągu 8 miesięcy na odcinku od Czerniewic do Brzezia oraz 9 miesięcy na odcinku od Brzezia do Kowala. Obecne zawansowanie zrealizowanych robót na odcinku autostrady Czerniewice–Brzezie wynosi ok. 60% natomiast na odcinku Brzezie–Kowal ok. 50%.

 

Tymczasem osiemdziesięciokilometrowy odcinek autostrady A1 od Strykowa do Kowala będzie gotowy w listopadzie 2012 roku.