PRZEJAZDY NIENORMATYWNE


Szczegółowe informacje dotyczące przejazdów nienormatywnych uzyskają Państwo w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy pod numerem tel. (52) 323 45 65 lub adresami e-mail: rwnukiewicz@gddkia.gov.pl  i rholka@gddkia.gov.pl

 

Akty prawne i formularze dotyczące przejazdów nienormatywnych znajdują się pod adresem:

http://gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne