Podstawa Prawna


Prawo unijne Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25.06.2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku nałożyło na państwa członkowskie obowiązek sporządzania strategicznych map hałasu, który zaimplementowano do prawa polskiego w ustawie z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Prawo to nakazuje zarządzającemu drogą sporządzanie co pięć lat map akustycznych (art. 179 ust. 1) dla dróg, będących w jego zarządzie.

 

Z uwagi na powyższy obowiązek GDDKiA wykonała w 2011 roku mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie (czyli dla ŚDR powyżej 8 200 poj/dobę). Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu  przeprowadzonego w 2010 roku obowiązkiem tym objętych było 7 709,814 km dróg krajowych.

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące akty prawne: