Część tekstowa


Zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1340),  w celu informowania społeczeństwa przygotowano część opisową do map akustycznych w rozbiciu na poszczególne województwa:

 

 1. DOLNOŚLĄSKIE – część opisowa
 2. KUJAWSKO-POMORSKIE – część opisowa
 3. LUBELSKIE – część opisowa
 4. LUBUSKIE – część opisowa
 5. ŁÓDZKIE – część opisowa
 6. MAŁOPOLSKIE – część opisowa
 7. MAZOWIECKIE – część opisowa
 8. OPOLSKIE – część opisowa
 9. PODKARPACKIE – część opisowa
 10. PODLASKIE – część opisowa
 11. POMORSKIE – część opisowa
 12. ŚLĄSKIE – część opisowa
 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE – część opisowa
 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE – część opisowa
 15. WIELKOPOLSKIE – część opisowa
 16. ZACHODNIOPOMORSKIE – część opisowa