Usługi WMS


Spis map – usług WMS

 

1a        Mapa emisyjna dla LDWN        

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_1a_Mapa_emisji_Ldwn/MapServer/WMSServer

 

1b        Mapa emisyjna dla LN              

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_1b_Mapa_emisji_Ln/MapServer/WMSServer

 

2a        Mapa imisyjna dla LDWN          

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_2a_Mapa_imisji_Ldwn_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

 

2b        Mapa imisyjna dla LN                               

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_2b_Mapa_imisji_Ln_oraz_zagr_spec/MapServer/WMSServer

 

3a        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN   

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_3a_Mapa_wrazliwosci_Ldwn/MapServer/WMSServer

 

3b        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LN        

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_3b_Mapa_wrazliwosci_Ln/MapServer/WMSServer

 

4a        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN       

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_4a_Mapa_ter_zagr_halasem_Ln/MapServer/WMSServer

 

4b        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LN            

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_4b_Mapa_ter_zagr_halasem_Ldwn/MapServer/WMSServer

 

5a        Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN              

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_5a_Mapa_rozm_ludnosci_eksponowanej_na_halas_Ldwn/MapServer/WMSServer

 

5b        Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_5_Mapa_rozm_ludnosci_eksponowanej_na_halas_Ln/MapServer/WMSServer

 

6a        Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LDWN

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_6a_Mapa_rozkladu_wskaznika_M_Ldwn/MapServer/WMSServer

 

6b        Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LN      

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_6b_Mapa_rozkladu_wskaznika_M_Ln/MapServer/WMSServer

 

7          Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego  

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/AK_7_Mapa_proponowanych_kierunkow_zagospodarowania/MapServer/WMSServer

 

Powyższe usługi WMS są wystawione za pomocą GEOPORTALU 2.

Przeglądarka Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap,

Pomoc Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/pomoc/

 

Linki do artykułów o usłudze WMS

 

„WMS to proste !”  -

http://www.geoportal2.pl/www/WMS.pdf

 

„Usługi OGC dla opornych” –

http://geoforum.pl/?menu=47099,47119&link=geodane-uslugi-ogc-dla-opornych-

 

„Usługi WMS i WFS w środowisku MapGuide Open Source” –

http://www.procad.pl/pf/page/gis2/news/99966_Uslugi_WMS_i_WFS_w_srodowisku_MapGuide_Open_Source,,90173.html

 

„MS, Web Map Service. Co to jest? Jak tego używać?” –

http://www.geostrona.pl/wms-web-map-service-co-to-jest-jak-tego-uzywac/

 

„Lista dostępnych  serwisów WMS” -

http://geoforum.pl/?menu=47099,47120&page=note_tree&link=geodane-geodane

http://www.gis-support.pl/serwisy-wmswfs/