Otwarcie ofert na dokończenie autostrady A1
27 grudnia 2012 roku w bydgoskim Oddziale GDDKiA zostały otwarte oferty na dokończenie budowy autostrady A1 na odcinkach: Czerniewice – Brzezie i Brzezie – Kowal. Na każdy z odcinków wpłynęły po dwie oferty konsorcjów firm.


Najniższą ofertę na realizację odcinka autostrady A1 odcinek Czerniewice – Brzezie na kwotę ponad 450 mln zł brutto złożyło konsorcjum firm, którego liderem jest firma Salini Polska Sp. z o.o. Kolejna oferta ( na kwotę ponad 500 mln 226 tys zł brutto) wpłynęła od konsorcjum firm, którego liderem jest Strabag Sp. z o.o.
Czas realizacji odcinka Czerniewice – Brzezie: 11 miesięcy od daty podpisania umowy
Najniższą ofertę na realizację odcinka autostrady A1 odcinek Brzezie - Kowal na kwotę ponad 608 mln zł brutto złożyło konsorcjum firm którego liderem jest firma Salini Polska Sp. z o.o. Kolejna oferta (na kwotę ponad 643 mln zł brutto) wpłynęła od konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex S.A .
Czas realizacji odcinka Brzezie – Kowal: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wszystkie oferty z obu przetargów będą teraz weryfikowane.
Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.