ROK MOSTOWEJ OBFITOŚCI

Rok 2012 był rekordowy pod względem ilości wybudowanych i odebranych mostów w Małopolsce. Na drogach krajowych powstało ich aż 18, za łączną kwotę prawie 119 mln zł . Pobity został ty samym rekord z roku 2010, kiedy odebrano 10 nowych mostów.Niewątpliwie do tej obfitości mostowych inwestycji przyczyniła się powódź z 2010 roku, ponieważ aż 13 obiektów zostało wybudowanych w ramach usuwania skutków katastrofalnej powodzi, która uszkodziła w tak znacznym stopniu istniejące obiekty, że z punktu widzenia ekonomii nie opłacało się ich remontować.

Jako ostatni w 2012 roku ukończony i odebrany został most w Suchej Beskidzkiej. Odebrano go 27 grudnia. Jest to bardzo ładny łukowy obiekt o długości 123 metrów i ponad 24 m szerokości. Po obydwu stronach mostu są ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji rozebrany został również przepust na potoku Księży i zbudowany nowy. Przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 946, prowadzącą do Żywca oraz drogi dojazdowe, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, gazową, telekomunikacyjną. Umocniono brzegi rzeki Skawy i  koryto potoku Księży. Koszt inwestycji wyniósł 24 mln zł. Oprócz mostu w Suchej Beskidzkiej w grudniu odebrano także mosty : w Dulowej, dk 79  ( 17 grudnia ), Zabierzowie dk 79 ( 11 grudnia ) i dwa mosty w Nowej Wsi, dk 75 ( 7 grudnia ). 30 listopada odebrano dwa mosty w powiecie nowosądeckim na dk 75 , w Roztoce.