Wybrano najkorzystniejsze oferty na dokończenie budowy autostrady A1.


Po zaledwie czterech miesiącach od momentu odstąpienia od umowy z poprzednimi wykonawcami, udało się przeprowadzić procedurę przetargową i ogłosić wybór oferty najkorzystniejszej na dokończenie trzech odcinków autostrady A1.


Oferta konsorcjum firm którego liderem jest firma Salini Polska Sp. z o.o na kwotę ponad 450 mln zł brutto, złożona w postępowaniu przetargowym dotyczącym kontynuacji budowy autostrady A 1 na odcinkach Czerniewice – Odolion i Odolion - Brzezie, została wybrana najkorzystniejszą.

Czas realizacji odcinka Czerniewice – Brzezie: 11 miesięcy od daty podpisania umowy
 

Natomiast w postępowaniu przetargowym dot. kontynuacji budowy autostrady A 1 na odcinku Brzezie - Kowal, najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm którego liderem również jest firma Salini Polska Sp. z o.o. na kwotę ponad 608 mln zł brutto.
Czas realizacji odcinka Brzezie – Kowal: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 

Kolejnym etapem będzie kontrola całego postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Obecne zaawansowanie zrealizowanych robót na odcinku autostrady Czerniewice – Brzezie wynosi ok. 60% natomiast na odcinku Brzezie – Kowal ok. 50%.

Prace na trzech odcinkach autostrady A1 od Torunia do Kowala ruszą wiosną 2013 roku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA