Zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych do 60t


GDDKiA 

 

Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI