Salini dokończy budowę A1. Umowy podpisane.

Za 11 i 12 miesięcy, zgodnie z podpisanymi dziś umowami, zostanie zakończona budowa autostrady A1 Czerniewice-Kowal.

Włosko-polskie konsorcjum dokończy 64-kilometrowy odcinek autostrady na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za 1,059 mld złotych.Umowy z konsorcjum firm: SALINI POLSKA Sp. z o.o.– Lider; IMPREGILO S.p.A. – Partner; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – Partner. zostały zawarte na odcinki: Czerniewice – Brzezie (na kwotę ponad 450 mln zł brutto) i Brzezie – Kowal (na kwotę ponad 608,7 mln zł brutto).
Konsorcjum zrealizuje wszystkie niedokończone przez poprzedniego wykonawcę elementy drogi, tj. warstwy konstrukcyjne nawierzchni, prace na wiaduktach, węzłach autostradowych i drogach serwisowych oraz pozostałą część nasypów.
Na dokończenie budowy autostrady A1 nowi wykonawcy będą mieli od dnia podpisania umowy 11 miesięcy - na odcinku Czerniewice – Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie – Kowal. Kierowcy będą mogli pojechać tymi odcinkami kilka miesięcy wcześniej, bowiem zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej oraz umowie, wykonawca jest zobowiązany udostępnić oba odcinki do ruchu odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy.

 

GDDKiA

 Na zdjęciu od lewej:  Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji - Karolina Kamińska; Dyrektor GDDKiA O/Bydgoszcz - Mirosław Jagodziński; Pełnomocnik SALINI POLSKA Sp. z o.o - Giorgio Provvidenza

 

.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA