Ruszają konsultacje społeczne dot. S10

W celu przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji budowy drogi ekspresowej S-10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Wyrzysk-Bydgoszcz-Toruń-Blinno) w najbliższych dniach odbędą się konsultacje społeczne mające na celu poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu.Na spotkaniach przedstawiciele GDDKiA oraz Biura projektowego zaprezentują kilka wariantów budowy drogi ekspresowej wraz z proponowanym układem sieci dróg serwisowych, a także wskażą możliwe rozwiązania łagodzenia ewentualnych niekorzystnych zmian w obszarze oddziaływania drogi.

planowana droga ekspresowa S10 odc. Wyrzysk - Bydgoszcz ( w. Pawłówek )

GDDKiA 

 

planowana droga ekspresowa S10 odc. Bydgoszcz ( w. Stryszek ) - Toruń ( w. Czerniewice )

GDDKiA 

 

planowana droga ekspresowa S10 odc. Toruń ( w. Lubicz / Grabowiec ) - Blinno

GDDKiA 


Droga ekspresowa S-10 docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem i utworzy ważną oś transportu drogowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Droga ta będzie również alternatywą dla autostrady A-2 dla ruchu międzynarodowego.
Planowana droga zawierać będzie wszelkie niezbędne elementy zawiązane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Plan najbliższych konsultacji społecznych:

Powiat nakielski, gmina Sadki:
22.05.2013r.
godz. 13:30

Gminne Centrum Administracyjno-Kulturalne, sala nr 1,
Ul. Strażacka, 11 Sadki
 

Powiat bydgoski, gmina Sicienko:
23.05.2013r.
godz. 13:30

Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
ul. Strażacka 9  Kruszyn
 

Powiat nakielski, Nakło n. Notecią:
24.05.2013r. 
godz. 13:30

Nakielski Ośrodek Kultury, sala kinowo-widowiskowa,
ul. Mickiewicza 3, Nakło

 

Powiat bydgoski, Solec Kujawski:
04.06.2013r.
godz. 16:00

Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski,
ul. 23 stycznia 7, Solec Kujawski
(sala konferencyjna) wejście boczne

 

Powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka
05.06.2013r.
godz. 16:00
Szkoła podstawowa w Cierpicach,

ul. Szkolna 9 Cierpice

 

Powiat toruński, Toruń:
06.06.2013r.
godz. 16:00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu,

Rynek Staromiejski 7 (sala kominkowa)

 

Powiat toruński, Lubicz:
10.06.2013r.
godz. 13:30

Sala Gimnastyczna,
ul. Toruńska36, Lubicz Dolny

 

Powiat toruński, Obrowo
11.06.2013r.
godz. 16:00
Świetlica wiejska (obok UG Obrowo)

Aleja Lipowa 25, Obrowo

 

Powiat lipnowski, Kikół:
12.06.2013r.
godz. 16:00
Świetlica Wiejska,

ul. Targowa 1, Kikół

 

Powiat lipnowski, Lipno:
13.06.2013r.
godz. 13:30
Urząd Gminy w Lipnie, sala nr 13
ul. Mickiewicza 29, Lipno

 

Powiat sierpecki/lipnowski, Kikół:
14.06.2013r.
godz. 16:00
Urząd Miasta i Gminy Skępe, (sala nr 12 I piętro)
ul. Kościelna 2, Skępe

 

Powiat bydgoski, Bydgoszcz

20.06.2013

godz. 16.00

Urząd Miasta ( sala sesyjna )

ul. Jezuica 1, Bydgoszcz

 

Gmina Czernikowo

27.06.2013r.

godz. 16:00

Świetlica wiejskiej w Czernikowie (dawna remiza OSP)
ul. Szkolna 4 Czernikowo.