Zakaz ruchu na drogach samochodów ciężarowych w wakacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. W lipcu i sierpniu w wekendy wakacyjne i wybranych dniach obowiązuje zakaz ruchu na drogach samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów). Poniżej znajduje się szczegółowa lista terminów, w których ten zakaz obowiązuje. w lipcu:

• Wszystkie piątki od godz. 18.00 do 22.00

• Wszystkie soboty od godz. 08.00 do 14.00

• Wszystkie niedziele od godz. 08.00 do 22.00

 

w sierpniu:

• Wszystkie piątki od godz. 18.00 do 22.00

• Wszystkie soboty od godz. 08.00 do 14.00

• Wszystkie niedziele od godz. 08.00 do 22.00

• 14.08.2013 r. – środa od godz. 18.00 do 22.00

• 15.08.2013 r. – czwartek od godz. 08.00 do 22.00