Ekspresowo obwodnicą Kielc
Od jutra (czwartek 29 sierpnia 2013) pojedziemy ekspresowo nowowybudowaną obwodnicą Kielc w ciągu drogi S7. Na 23-kilometrowym odcinku nowej trasy wprowadzona zostanie organizacja ruchu właściwa dla drogi ekspresowej.

Przypominamy, że kierowcy mogą jeździć dwiema jezdniami i wszystkimi łącznicami węzłów nowej obwodnicy od ponad miesiąca, na bazie tymczasowej organizacji ruchu, która różni się od docelowej obowiązującej od jutra tylko i wyłącznie ograniczeniami prędkości na niektórych fragmentach drogi. Dotychczasowe oznakowanie zostanie zamienione na docelowe w dniu dzisiejszym.

 

Zgodnie z wydanym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwoleniem na użytkowanie drogi wykonawca inwestycji może prowadzić prace porządkowe m.in. związane z nasadzeniami zieleni do listopada br. poza obrębem samej trasy.

 

Informacje o inwestycji

 

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc 7 to największa inwestycja drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010 roku. Prace budowlane zakończyły się 22 lipca 2013 roku. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków - Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolniła stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwiła sprawną i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z drogą krajową 74 oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych. Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów. Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. ubiegłego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni (węzeł Kielce Zachód) jest pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewnia nie tylko skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem, ale i z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów, 4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstały nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie m.in. zbiorniki retencyjno-odparowujące. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 837 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 629 mln złotych.