Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów: „Projektuj i buduj” i „Umowy wskaźnikowe”


GDDKiA kontynuując ustalenia  z dialogu z sektorem budownictwa drogowego upublicznia warunki realizacji inwestycji, stosowane w nowych systemach kontraktowych dla wszystkich przetargów realizowanych w nowej perspektywie, tj. „projektuj i buduj” i prezentuje aktualnie opracowany zestaw wzorcowej dokumentacji. Poniższe dokumenty kontraktowe zostały udostępnione celem zapewnienia dostępu do informacji i wiedzy dla wszystkich uczestników rynku budowlanego oraz innych zarządców dróg.
 
GDDKiA zależy, by wszyscy uczestnicy rynku (uczestniczacy i nieuczestniczacy w przetargach) mieli jednakowe szansę zapoznać sie z ustaleniami dokumentów opracowanych z przedstawicielami branzy. Poszczególne dokumenty będą ulegały stosownym modyfikacjom w miarę pozyskiwania wiedzy, doświadczenia i zmian przepisów. 
Ewentualne uwagi beda analizowane jedynie w przypadku ich sformułowania w specjalnej tabelce celem usprawnienia dalszych prac.

 

 

I.

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Program wzorcowy 

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: pfu@gddkia.gov.pl

 

II.

Uwagi do należy zgłaszać na adres e-mail: tomIV@gddkia.gov.pl

 

 

III.

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: swk@gddkia.gov.pl

 

 

IV. Ogólne specyfikacje techniczne

V.

VI.

Uwagi do należy zgłaszać na adres e-mail: idw@gddkia.gov.pl

 

VII. Dokumenty dla systemu tradycyjnego

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: projektowanie@gddkia.gov.pl

 

VIII. Wytyczne GDDKiA

 

Umowy wskaźnikowe

 

Kontynuując proces standaryzacji prac utrzymaniowych oraz w trosce o wysoki poziom świadczonych usług, GDDKiA zaktualizowała dotychczasowe dokumenty na „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ……………….. wraz ze wszystkimi elementami”.

 

Unifikacja dokumentów ma na celu wypracowanie optymalnego, jednolitego podejścia w zakresie utrzymania dróg, uwzględniającego uwarunkowania lokalne w odniesieniu m.in. do potencjalnych firm wykonawczych oraz możliwości kadrowych w zależności od przewidzianych zadań do wykonania. W miarę pozyskiwania wiedzy, doświadczenia i występujących uwarunkowań zewnętrznych, dokumenty będą podlegały procesowi aktualizacji.

W celu zapewnienia dostępu do informacji i wiedzy dla wszystkich uczestników rynku utrzymaniowego oraz innych zarządców dróg, dokumenty zostały udostępnione poniżej.