Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów: tradycyjnego, "Projektuj i buduj"


GDDKiA kontynuując ustalenia  z dialogu z sektorem budownictwa drogowego upublicznia warunki realizacji inwestycji, stosowane w nowych systemach kontraktowych dla wszystkich przetargów realizowanych w nowej perspektywie, tj. „projektuj i buduj” i prezentuje aktualnie opracowany zestaw wzorcowej dokumentacji. Poniższe dokumenty kontraktowe zostały udostępnione celem zapewnienia dostępu do informacji i wiedzy dla wszystkich uczestników rynku budowlanego oraz innych zarządców dróg.
 
GDDKiA zależy, by wszyscy uczestnicy rynku (uczestniczacy i nieuczestniczacy w przetargach) mieli jednakowe szansę zapoznać sie z ustaleniami dokumentów opracowanych z przedstawicielami branzy. Poszczególne dokumenty będą ulegały stosownym modyfikacjom w miarę pozyskiwania wiedzy, doświadczenia i zmian przepisów. 
Ewentualne uwagi beda analizowane jedynie w przypadku ich sformułowania w specjalnej tabelce celem usprawnienia dalszych prac.

 

 

I.

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Program wzorcowy 

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: pfu@gddkia.gov.pl

 

II.

Uwagi do należy zgłaszać na adres e-mail: tomIV@gddkia.gov.pl

 

 

III.

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: swk@gddkia.gov.pl

 

 

IV. Ogólne specyfikacje techniczne

 

V.

VI.

Uwagi do należy zgłaszać na adres e-mail: idw@gddkia.gov.pl

 

VII. Dokumenty dla systemu tradycyjnego

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: projektowanie@gddkia.gov.pl