Nowe wiadukty na węźle Tczewska są koniecznością

W odniesieniu do pytania postawionego w artykule w Kurierze Szczecińskim pod tytułem Tczewska dwa razy (11.10.2013): „Po co więc stosunkowo niedawno remontowany wiadukt przeznaczony teraz do rozbiórki ?”, GDDKiA O/Szczecin informuje, iż pochodzący z lat 30 ubiegłego wieku wiadukt nad autostradą A6 w ciągu ulicy Tczewskiej był remontowany w latach 1999-2000. Konieczność remontu tego wiaduktu wynikała przede wszystkim z uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy nienormatywne. Uszkodzenia zagrażały bezpieczeństwu i bez tego remontu dalsza eksploatacja tego obiektu nie byłaby możliwa. W wyniku prowadzonych wówczas prac została zwiększona skrajnia pionowa obiektu, co zabezpieczyło obiekt przed uszkodzeniami.Koncepcja budowy węzła na przecięciu autostrady A6 z ulicą Tczewską i budowy ulicy Nowoprzestrzennej pojawiła się ze strony samorządu dopiero kilka lat po wyremontowaniu tego wiaduktu. Ze względu na przebieg budowanej ulicy Nowoprzestrzennej, która przecina autostradę pod innym kątem niż obecna ulica Tczewska nie jest możliwe wykorzystanie istniejącego wiaduktu, poza tym jest on również zbyt wąski.

 

Poniżej prezentujemy fragment planu sytuacyjnego obrazujący dlaczego nie było możliwości wykorzystania istniejącego wiaduktu.

GDDKiA