Prace przygotowawcze na Trasie Armii Krajowej będą kontynuowane.

Metrostav a.s. Wykonawca robót, którego zadaniem jest przebudowa Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Modlińska, po uzgodnieniach z Miastem Warszawa będzie od dziś kontynuował prace przygotowawcze na trasie głównej.Na odcinku ok. 400 metrów, pomiędzy ulicami Gwiaździstą a Mickiewicza obydwie jezdnie zostaną zawężone o lewy skrajny pas ruchu. Wyłączenie z ruchu tego odcinka jest niezbędne do demontażu starych ekranów akustycznych, wybudowania konstrukcji nawierzchni na przewiązkach w pasie rozdziału, które będą służyły w kolejnych etapach, do przekładania ruchu kolejno na południową i północną jezdnię w celu wyburzenia w październiku kładki dla pieszych nad trasą AK oraz wykonania pali w pasie rozdziału i przebudowy infrastruktury podziemnej.

 

W celu zminimalizowania utrudnień prace będą prowadzone w godzinach 21.00 – 5.00 a ich planowany termin zakończenia zakłada się do 25.10.2013r.

 

Kolejne zmiany w organizacji ruchu planowane są do wprowadzenia w ten weekend  i będą polegały  na wyłączeniu kilku łącznic przy węzłach Modlińska oraz Wisłostrada. W listopadzie natomiast przewiduje się wyłączenie z ruchu północnej nitki mostu Grota.

 

Informacje o utrudnieniach będą na bieżąco podawane  na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Warszawie oraz na stronie kontraktu http://www.s8powazkowska-modlinska.pl/ , po zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu.

 

Przypominamy, że informacje o bieżącej sytuacji na drogach krajowych można uzyskać dzwoniąc na infolinię drogową 19 111.