Raport z postępu prac na budowie A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) Dębica (węzeł Pustynia) z 22 listopada 2013 r.

W minionym tygodniu na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy w znacznym zakresie prowadzono prace bitumiczne. Na trzech obiektach mostowych ułożono warstwę z asfaltu twardo-lanego WD-104, WD-112, WD-114, oraz położono kolejne warstwy podbudowy WMS w ciągu głównym. Prowadzono prace także w branży: kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało łącznie każdego dnia ok 700 osób i ok. 300 maszyn budowlanych. Poniżej prezentujemy raport z budowy A4.W ciągu minionego tygodnia Wykonawca autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy kontynuował prace na trasie głównej i drogach poprzecznych: w zakresie dowozu  materiałów, wywozu nieprzydatnego materiału z placu budowy, profilowania skarp i rowów (wykonywanie drenażu skarpowego),oraz przy zagęszczaniu i stabilizacji nasypów. Wykonywano gwoździe gruntowe w skarpach, układano kolejne warstwy mrozoochronne i warstwy podbudowy KŁSM. Z robót bitumicznych ułożono podbudowę 9 cm WMS na trasie głównej w km. 512+490-514+000 jezdnia lewa; 519+765-520+180 jezdnia prawa, a także podbudowę 8 cm WMS  w km 513+560-513+990 jezdnia lewa i 513+490-513+600 jezdnia prawa. W robotach branżowych prowadzono roboty: na przepustach (wykop, odprowadzenie drenażu skarpowego, zasypka, zbrojenie płyt przejściowych i położenie papy na płytach przejściowych), prace melioracyjne (wykonanie umocnienia z płyt ażurowych dna i skarp rowów, wykonanie umocnienienia koszy gabionowych oraz konserwację rowów), prace teletechniczne ( budowa kanalizacji OUA Żyraków) i prace odwodnieniowe (montaż drenażu podłużnego w pasie rozdziału i montaż studni drenarskich). Główne prace na obiektach mostowych to:  zabetonowanie ustroju nośnego WD-106A od strony Tarnowa, ułożenie warstwy wiążące z asfaltu twardo-lanego na WD-104, WD-112 i WD-114, oprócz tego iniekcja kabli sprężających na obiekcie MA-100 nitka Tarnów, montaż zbrojenia kolejnego segmentu estakady E118.

Poniżej prezentujemy procentowe wykonanie prac na poszczególnych odcinkach budowanej trasy:

Odc. I-IV i VIIC

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc. I-IV i VIIC

Nasypy:

995 890,67 m3

70%

Wykopy:

277 938,70 m3

108%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

1 137 306,89 m2

38%

Podbudowa zasadnicza BA:

448 158,76 m2

35%

Warstwa wiążąca:

443 917,65 m2

29%

Warstwa ścieralna SMA:

441 424,00 m2

0%

  

Odc. V-VIIIB

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc.V-VIIIB

Nasypy:

846 739,00 m3                                              

88%

Wykopy:

182 434,80 m3                                   

206%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

752 918,03 m2                                    

25%

Podbudowa zasadnicza BA:

374 932,00 m2                                    

15%

Warstwa wiążąca:

369 885,00 m2                                   

14%

Warstwa ścieralna SMA:

369 582,00 m2                                    

5%

 

Obiekty mostowe:

Liczba obiektów na których prowadzono prace

22z 30 w tym 1 oddany do użytkowania

  *) W związku z tym, że część prac została wykonana przez poprzedniego Wykonawcę, w powyższym zestawieniu prezentujemy postęp prac wykonanych tylko przez obecnego Wykonawcę.

**) Występuje przekroczenie ilości przedmiarowej, jest to spowodowane niedoszacowaniem i wystąpieniem dodatkowej wymiany gruntu.

W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, prace kanalizacyjne, telekomunikacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy znajdziecie Państwo też na oficjalnej stronie :

http://www.a4tarnowdebica.pl