Prace autostradowe na finiszu. Kamień milowy osiągnięty. Ruszyły odbiory – raport z budowy A1

Na odcinku autostrady od Czerniewic do Pikutkowa większość robót została już wykonana w 100%. Trwa ustawianie ostatnich znaków pionowych, montaż ekranów akustycznych i barier ochronnych. Na ukończeniu są też prace porządkowe i wykończeniowe. Obecnie wszystkie wykonane roboty na trasie głównej są systematycznie odbierane przez odpowiednie służby i pracowników GDDKiA. Ma to na celu jak najszybsze udostepnienie kierowcom tego 45 km odcinka autostrady A1 – prezentujemy kolejny raport z budowyW minionym tygodniu na autostradzie z Czerniewic do Pikutkowa kończono prace na trasie głównej, na obiektach mostowych i przy montażu ekranów akustycznych. Wykonawca uzyskał też kamień milowy przekazując dokumentację umożliwiając tym samym wystąpienie GDDKiA z wnioskiem o warunkowe pozwolenie na użytkowanie pasa jezdnego autostrady do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego. Na trasie trwają czynności odbiorowe prowadzone między innymi przez odpowiednie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, Powiatowe Inspektoraty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozpoczęto również audyt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

GDDKiA

 

Na 45 kilometrowej trasie kontroli podlega 41 obiektów inżynierskich ( 5 z nich ma już pozwolenie na użytkowanie ), ponad 200 km barier, 100 km ogrodzeń i siatek ochronnych, 56 zbiorników retencyjnych a także 20 km ekranów akustycznych i 25 tys. sztuk osłon przeciwolśnieniowych. Zakończenie czynności odbiorowych planowane jest do 13 grudnia bieżącego roku.

Pozytywne protokoły odbiorów pozwolą na uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie pasa jezdnego autostrady od Czerniewic do Pikutkowa ( okolice Włocławka ). Warto przypomnieć, że powyższy odcinek stanowi sumę dwóch pierwszych odcinków autostrady i fragmentu odcinka III, stanowiąc tym samym aż 70% całej nowobudowanej trasy z Czerniewic do Kowala.

Na pozostałym odcinku budowanej autostrady kontynuowano prace na trasie głównej i obiektach mostowych. Roboty prowadzono 7 dni w tygodniu i do późnych godzin nocnych.

Z uwagi na występujące jednak w tygodniu opady deszczu odwołano niektóre prace. Po ustaniu opadów prace były kontynuowane a dzięki wykorzystaniu nagrzewnicy i suszarki przy mniej korzystnych warunkach atmosferycznych można było prowadzić prace przy układaniu masy i wykonywaniu oznakowania poziomego.

 

Poniżej prezentujemy sumę wykonania wszystkich dotychczasowych prac zarówno przez poprzedniego jak i obecnego Wykonawcę:
 

Odc I i II  ( Czerniewice – Odolion i Odolion – Brzezie )

Wszystkie elementy wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały wykonane

 

Odc. III ( Brzezie - Kowal ) *
*  ( na odcinku Brzezie - Pikutkowo większość prac została wykonana natomiast na odcinku od Pikutkowa do Kowala prace nadal są kontynuowane. W poniższej tabeli prezentujemy procentowe wykonanie prac na całym odcinku autostrady z Brzezia do Kowala. )

 

Asortyment

Plan całościowy

% wykonania robót

Odcinek III

Brzezie-Kowal

Nasypy

2 475 472 m³

86%

Wykopy

1 722 270 m³

83%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

650 020 m²

79%

Podbudowa zasadnicza BA

791 411 m²

84%

Warstwa wiążąca

902 020 m²

61%

Warstwa ścieralna SMA

50%

Obiekty mostowe

(27 szt.)

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

24 z 25 (zakończone 2)

 

W przyszłym tygodniu planowane sa dalsze prace odbiorowe wszystkich wykonanych robót na trasie głównej od Czerniewic do Pikutkowa. Planowane są też dalsze roboty przy obiektach inżynierskich i kubaturowych. Kontynuowane będa roboty przy malowaniu oznakowania poziomego, montażu bramownic i oznakowania pionowego a także ekranów przeciwolśnieniowych i siatek ogrodzeniowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala znajdziecie Państwo też na oficjalnych stronach internetowych tej inwestycji:

http://www.a1-czerniewice-brzezie.pl/

http://www.a1-brzezie-kowal.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA