Zgodnie z terminem zakończył się remont 8 km odcinka dk 75, od Niepołomic do Szarowa
Bezpieczniej i wygodniej podróżuje się już wyremontowanym odcinkiem dk 75 od Niepołomic do Szarowa. 


Zakres robót  na odcinku 8,262 km drogi krajowej nr 75 obejmował:
• remont nawierzchnia drogi polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni do uzyskania profilu, ułożeniu warstwy wiążącej 8 cm i warstwy ścieralnej SMA 4 cm
• remont nawierzchni w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi oraz na zatokach autobusowych
• remont chodników i wysepek
• remont poboczy
• remont odwodnienia, w tym odmulenie rowów,  czyszczenie i remont przepustów
• remont dwóch sygnalizacji świetlnych w Niepołomicach
• odnowę oznakowania pionowego i poziomego oraz wymianę stalowych barier ochronnych 
 
Umowa z wykonawcą podpisana została 5 sierpnia 2013 r. i prace remontowe miały 
zakończyć się 5 grudnia 2013 r. Dzień wcześniej wykonawca zgłosił zakończenie robót, których koszt wyniósł ponad 8 mln zł.