Obwieszczenie w sprawie Raportu o ddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miast Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka”


Obwieszczenie w sprawie Raportu o ddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miast Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka”

Obwieszczenie