Raport z postępu prac na budowie A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) Dębica (węzeł Pustynia) z 13 grudnia 2013 r.

Na estakadzie w Żyrakowie w minionym tygodniu ukończono I-etap prac związanych z nasuwaniem ustroju nośnego na prawej nitce obiektu. Ułożono 1 km 200 m warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach powiatowych nr 1375K i 1278.  Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy ułożono także 2 km 150 m podbudowy bitumicznej. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało codziennie łącznie ok. 600 osób i ok. 200 maszyn budowlanych. W mijającym tygodniu na budowie A4 z Tarnowa do Dębicy kontynuowano roboty: drogowe, mostowe i branżowe na trasie głównej i drogach poprzecznych. Dowożono  materiały, wywożono nieprzydatny materiał z placu budowy, profilowano skarpy i rowy. Prowadzone są roboty przy budowie warstwy mrozoochronnej i  wzmacnianiu skarp gwoździami gruntowymi. W ramach robót bitumicznych: ułożono 9 cm podbudowy: WMS na trasie głównej w km. 521+530-521+960 jezdni lewej; 524+600-525+050 jezdni prawej, 518+330-518+900 nitce lewej, a także podbudowę 8 cm: WMS  w km 521+260-521+960 jezdni prawej, warstwy ścieralnej betonu asfaltowego ( BA) na drodze powiatowej 1375K i 1278. Prowadzono roboty: na przepustach (montaż reperów ściennych, odkopywanie drenażu skarpowego), odwodnienie: (przebudowa rurociągu, montaż studni, montaż przy-kanalika, montaż drenażu podłużnego), teletechnika ( zgrzewanie rur), obwód utrzymania autostrady OUA w Żyrakowie (roboty tynkowe, murowe, sufity podwieszane oraz instalacja elektryczna wewnętrzna). Na obiektach mostowych układano warstwę ścieralną na wiaduktach w Jaźwinach (WD-108) i Brzozówce (WD-97), warstwę wiążącą  na wiadukcie  w ciągu łącznika węzła autostradowego Dębica Żyraków (WD-116), dokończono już  nasuwania  ustroju nośnego  estakady w Żyrakowie (E-118) na  nitce prawej sekcji A. Zamontowano rusztowania pod ustrój nośny na przejściu dla zwierząt w  miejscowości Zakościele (WD-104A ). Trwają roboty wykończeniowe na pozostałych obiektach.

 

Poniżej prezentujemy procentowe wykonanie prac na poszczególnych odcinkach budowanej trasy:

 

Odc. I-IV i VIIC

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc. I-IV i VIIC

Nasypy:

995 890,67 m3

72%

Wykopy:

277 938,70 m3

119%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

1 137 306,89 m2

45%

Podbudowa zasadnicza BA:

448 158,76 m2

44%

Warstwa wiążąca:

443 917,65 m2

29%

Warstwa ścieralna SMA:

441 424,00 m2

1%

 

Odc. V-VIIIB

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc.V-VIIIB

Nasypy:

846 739,00 m3                                              

90%

Wykopy:

182 434,80 m3                                   

220%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

752 918,03 m2                                    

35%

Podbudowa zasadnicza BA:

374 932,00 m2                                    

19%

Warstwa wiążąca:

369 885,00 m2                                   

15%

Warstwa ścieralna SMA:

369 582,00 m2                                    

5%

 

Obiekty mostowe:

Liczba obiektów na których prowadzono prace

18z 30 w tym 1 oddany do użytkowania

 

 *) W związku z tym, że część prac została wykonana przez poprzedniego Wykonawcę, w powyższym zestawieniu prezentujemy postęp prac wykonanych tylko przez obecnego Wykonawcę.

 

**) Występuje przekroczenie ilości przedmiarowej, jest to spowodowane niedoszacowaniem i wystąpieniem dodatkowej wymiany gruntu.

W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, prace kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Na obiekcie E-118 betonowanie segmentu A4L –etap II.

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy znajdziecie Państwo też na oficjalnej stronie:

http://www.a4tarnowdebica.pl