Przetarg na obwodnicę Bełchatowa ogłoszony!

Ogłoszony został dwuetapowy przetarg na budowę obwodnicy Bełchatowa. (W pierwszym etapie oceniane będą możliwości poszczególnych wykonawców. Najlepiej ocenieni, którzy spełnią zakładane kryteria, zakwalifikują się do drugiego etapu, zostaną poproszeni o składanie ofert, których ocena wyłoni ostatecznego wykonawcę).Zadaniem nowej trasy będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego (głównie ciężkiego) z centrum miasta i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 8.

Droga, która ominie Bełchatów od północy, będzie nowoczesną trasa klasy „GP” (główną ruchu przyśpieszonego)  o długości niemal  11 kilometrów (od km 297+743 do km 308+442). Pewnym novum jest fakt, że trasa będzie miała 3 pasy ruchu (po 3,5 metra szerokości każdy). Dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie (przekrój 2+1 pasowy). Ma to ułatwić wyprzedzanie przede wszystkim samochodów ciężarowych.

Taki system budowy doskonale sprawdził się w krajach skandynawskich. W ramach przedsięwzięcia powstaną także cztery węzły drogowe, umożliwiające wjazd na obwodnicę ze starej trasy i ułatwiające komunikację z drogami wojewódzkimi; 484 (Buczek – Bełchatów) i 485 (Pabianice – Bełchatów). Niezwykle istotny jest fakt, że dzięki nowej obwodnicy zlikwidowany zostanie kłopotliwy tranzyt dla samochodów ciężarowych z drogi krajowej nr 12 (do DK8) między Łaskiem i Piotrkowem  Trybunalskim  prowadzący na pewnym odcinku drogą powiatową.

        Przewiduje się, że rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić około połowy 2014 roku. Wykonawca będzie miał maksimum 22 miesiące na zbudowanie trasy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do  15 marca).