Druki do pobrania


Druki dotyczące lokalizacji urządzeń ,obiektów budowlanych i reklam niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz druki dotyczące zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń i awariami:

 

1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.pdf

 

2. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf

 

3. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.pdf

 

4. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.pdf

 

5. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf

 

6. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego lub reklamy w pasie drogowym lub poza pasem drogowym.pdf

 

7. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu.pdf

 

8. ZAWIADOMIENIE o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym.pdf

 

9.   WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf

 

Druki związane z nabywaniem nieruchomości pod inwestycje drogowe ( m.in. drogę ekspresową S5):

 

1. OŚWIADCZENIE o wydaniu nieruchomości.pdf

 

2. WNIOSEK  zaliczka.pdf

 

3. OŚWIADCZENIE numer konta.pdf