Opłaty skarbowe


Obowiązujące opłaty skarbowe:

 

-  opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.)

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85 – 102 Bydgoszcz

nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 

- opłata skarbowa w kwocie 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.) - załącznik część III ust. 44 pkt 2.

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wola

al. Solidarności 90

01-003 Warszawa

Nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku. Do złożonego wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.