Inspektor Budowlany potwierdza, że bramownice ViaTOLL są bezpieczne

Bramownice systemu viaTOLL ustawione na drogach krajowych województwa małopolskiego są bezpieczne dla ruchu drogowego. Potwierdził to Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie.Małopolski inspektorat po analizie ekspertyz stwierdził, że nie budzi wątpliwości fakt, że urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bramownice zamontowane na odcinkach dróg województwa małopolskiego nie powodują zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Tym samym , jednoznacznie i ostatecznie potwierdzono, że są one bezpiecznie i właściwie użyte i zamontowane.

 

Opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie została wydana w związku z zawiadomieniem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej, a w konsekwencji  także Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polsce,  o możliwości nie spełniania wymagań dwóch norm jakościowych (EN 10210 oraz EN 10219) kształtowników zamkniętych o wymiarach 400X400x8mm, wykonanych na gorąco i kształtowników zamkniętych wykonanych na zimno, wykorzystanych do budowy bramownic Krajowego Systemu Poboru Opłat, mogą nie spełniać wymagań norm EN 10210 oraz EN 10219. Ekspertyzy i opinia MWINB ostatecznie potwierdziły, że nie dotyczy to urządzeń zastosowanych na drogach woj. małopolskiego.