English version

Nabór na zgłaszanie propozycji wystąpień w sesjach panelowych XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego 2018

 

Rozpoczynamy nabór na zgłaszanie propozycji wystąpień w sesjach panelowych, które odbędą się w ramach Kongresu.

Abstrakty można przesyłać do 31 stycznia 2017.

 

Abstrakt powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych: angielskim i francuskim oraz zawierać się w 400 słowach dla każdego języka.

Nadesłane abstrakty ocenia Rada Programowa Kongresu. Nadesłane prace będą oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie i aktualność tematu oraz związek z tematyką Kongresu.

 

 

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy 2018

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy odbędzie się w 2018 roku w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest PIARC oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

PIARC Światowe Stowarzyszenie Drogowe

PIARC jest stowarzyszeniem, umożliwiającym swoim partnerom – zarówno sektora państwowego jak i prywatnego – wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wizji rozwoju we wszelkich aspektach drogownictwa w ramach istniejących grup roboczych.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na XIV Międzynarodowym Zimowym Kongresie Drogowym w Andorze

 

W dniu 7 lutego 2014 roku odbyła się sesja techniczna prezentująca praktyczne rozwiązania z dziedziny zimowego utrzymania dróg. Jednym z głównych prelegentów był Pan Andrzej Maciejewski – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciel GDDKiA przedstawił najnowsze osiągnięcia we wdrażaniu dobrych praktyk w zarządzaniu procesem zimowego utrzymania. Dyrektor Maciejewski zaprezentował doświadczenia z już wprowadzonych działań i innowacji pokazujących, w jaki sposób GDDKiA osiągnęła zwiększenie efektywności i kontroli nad procesem utrzymania zimowego obniżając zarazem koszty.

 

Podczas Kongresu w Andorze dyrektor Maciejewski był również moderatorem sesji technicznej prezentującej praktyczne rozwiązania z zakresu Wydarzeń Ekstremalnych.

 

Prezentacja Optymalizacja kosztów utrzymania dróg krajowych w Polsce

 

 

Polska organizatorem kolejnego Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego

 

Podczas oficjalnej sesji zamykającej kongres zaprezentowany został kolejny gospodarz  Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. Już za 4 lata międzynarodowe grono ekspertów spotka się w Gdańsku, by dyskutować o aspektach zimowego utrzymania dróg, kwestiach finansowych oraz technicznych. W Andorze, z rąk gospodarzy, flagę PIARC – symbol kolejnej edycji kongresu odebrał Pan Andrzej Maciejewski - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska.

 

Prezentacja XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego

 

 

XIV Międzynarodowemu Zimowemu Kongresowi Drogowemu towarzyszyła wystawa podczas której swoje kompetencje zaprezentowało blisko 70 wystawców. Wśród nich administracje drogowe, stowarzyszenia i firmy prywatne.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat planowanego wydarzenia w biuletynie informacyjnym: w wersji PL lub w wersji ENG

 

kontakt:

Aleksandra Cybulska
tel. +48 22 375 86 33

e-mail: alcybulska@gddkia.gov.pl