English version

Nabór na zgłaszanie propozycji wystąpień w sesjach panelowych XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego 2018

 

Rozpoczynamy nabór na zgłaszanie propozycji wystąpień w sesjach panelowych, które odbędą się w ramach Kongresu.

Abstrakty można przesyłać do 31 stycznia 2017.

 

Abstrakt powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych: angielskim i francuskim oraz zawierać się w 400 słowach dla każdego języka.

Nadesłane abstrakty ocenia Rada Programowa Kongresu. Nadesłane prace będą oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie i aktualność tematu oraz związek z tematyką Kongresu.

 

 

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy 2018

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy odbędzie się w 2018 roku w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest PIARC oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

PIARC Światowe Stowarzyszenie Drogowe

PIARC jest stowarzyszeniem, umożliwiającym swoim partnerom – zarówno sektora państwowego jak i prywatnego – wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wizji rozwoju we wszelkich aspektach drogownictwa w ramach istniejących grup roboczych.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na XIV Międzynarodowym Zimowym Kongresie Drogowym w Andorze

 

W dniu 7 lutego 2014 roku odbyła się sesja techniczna prezentująca praktyczne rozwiązania z dziedziny zimowego utrzymania dróg. Jednym z głównych prelegentów był Pan Andrzej Maciejewski – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedstawiciel GDDKiA przedstawił najnowsze osiągnięcia we wdrażaniu dobrych praktyk w zarządzaniu procesem zimowego utrzymania. Dyrektor Maciejewski zaprezentował doświadczenia z już wprowadzonych działań i innowacji pokazujących, w jaki sposób GDDKiA osiągnęła zwiększenie efektywności i kontroli nad procesem utrzymania zimowego obniżając zarazem koszty.

 

Podczas Kongresu w Andorze dyrektor Maciejewski był również moderatorem sesji technicznej prezentującej praktyczne rozwiązania z zakresu Wydarzeń Ekstremalnych.

 

Prezentacja Optymalizacja kosztów utrzymania dróg krajowych w Polsce

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

Polska organizatorem kolejnego Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego

 

Podczas oficjalnej sesji zamykającej kongres zaprezentowany został kolejny gospodarz  Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. Już za 4 lata międzynarodowe grono ekspertów spotka się w Gdańsku, by dyskutować o aspektach zimowego utrzymania dróg, kwestiach finansowych oraz technicznych. W Andorze, z rąk gospodarzy, flagę PIARC – symbol kolejnej edycji kongresu odebrał Pan Andrzej Maciejewski - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska.

 

Prezentacja XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

XIV Międzynarodowemu Zimowemu Kongresowi Drogowemu towarzyszyła wystawa podczas której swoje kompetencje zaprezentowało blisko 70 wystawców. Wśród nich administracje drogowe, stowarzyszenia i firmy prywatne.

 

kontakt:

Aleksandra Cybulska
tel. +48 22 375 86 33

e-mail: alcybulska@gddkia.gov.pl