Konsultacje branżowe w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych


Bariery ochronne, to istotny element krajobrazu polskich dróg. Aby spełniały swoją funkcję ochronną, muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i spełniać wymogi określone europejską normą PN-EN 1317. W związku z nowelizacją normy należało znowelizować również „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” opracowane w kwietniu 2010 r przez GDDKiA. Do tego zadania Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołał zespół, składający się z pracowników GDDKiA (Centrala i Oddziały), pracowników naukowych z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Poznańskiej.


Efektem tej pracy są znowelizowane wytyczne, które zostały rozszerzone o zasady doboru poduszek zderzeniowych oraz terminali. W związku z tym, że opracowanie to dotyczy w głównej mierze projektantów i producentów barier drogowych, przekazujemy do konsultacji branżowych niniejszy projekt nowelizacji „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. Zależy nam, aby wszyscy zainteresowani mieli szansę wnieść uwagi do tego dokumentu. Zwracamy się z prośbą o ich formułowanie w specjalnej tabelce oraz przesłanie jej na adres bariery.ochronne@gddkia.gov.pl.