Aktualności


GDDKiA wybrana organizatorem Zimowego Kongresu PIARC 2018 w Gdańsku ogromną przewagą głosów.

PIARC, to Światowe Stowarzyszanie Drogowe zrzeszające administracje drogowe z ponad 120 państw świata co cztery lata organizuje Zimowy Kongres Drogowy. Za każdym razem to wydarzenie organizowane jest w innej części świata, w przyszłym roku eksperci spotkają się w Andorze. Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. Jest to jedyne wydarzenie gdzie szeroko omawiana jest tematyka związana z zimowym utrzymaniem w każdym aspekcie – od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy a także innowacje, która mogą wnieść nową, lepszą jakość w utrzymanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie.

Kongres ten nigdy nie był organizowany w tej części Europy – dlatego właśnie nasza kandydatura spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Polska leżąca na szlakach tranzytowych łączących państwa europejskie staje się centrum dyskusji międzynarodowych – wraz z PIARC na początku października br. organizowaliśmy Międzynarodowy Kongres BRD będący największym wydarzeniem w tej tematyce w Europe w tym roku.

Wybór państwa organizatora Zimowego Kongresu Drogowego 2018 został dokonany 7 listopada 2013 podczas spotkania Rady PIARC w Rzymie. Naszym kontrkandydatem było Chile.

 

Aktualności

Współpraca dwustronna

Współpraca wielostronna

Linki