Współpraca międzynarodowa GDDKiA


Zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych zadania związane we współpracą międzynarodową tj.współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi w ramach kompetencji zostały przypisane Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. Koordynacja oraz realizacja zadań nałożonych na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w obszarze współpracy międzynarodowej, prowadzona jest w urzędzie za pośrednictwem Zespołu ds.Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Dyrektora, kontakt: mail: mzgutka@gddkia.gov.pl, tel.+48 22 375 86 33.

 

Współpraca międzynarodowa GDDKiA odbywa się w formie aktywnego uczestnictwa Generalnej Dyrekcji w organizacjach międzynarodowych o zasięgu europejskim i światowym (CEDR, ERTICO, PIARC , TEM), a także na zasadzie współpracy z innymi administracjami drogowymi . Współpraca międzynarodowa ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wywieranie wpływu na kształt polityki transportowej UE oraz promocję GDDKiA  i polskiego drogownictwa na arenie międzynarodowej.