Postępują prace na odcinku A4 Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia
W ostatnim tygodniu  na odcinku A4 Tarnów – Dębica codziennie pracowało 800 osób i 350 maszyn budowlanych.  Na długości  7 km 670 m lewej jezdni oraz 7 km 850 m jezdni prawej autostrady A4 położona jest wiążąca czyli przedostatnia warstwa bitumiczna. Gotowy jest  wiadukt na granicy miejscowości Straszęcin i  Żyraków, nad budowaną autostradą, w ciągu drogi powiatowej biegnącej od Dębicy w kierunku miejscowości  Zdziarzec. Wraz z budową wiaduktu przebudowany został 1,1 km drogi powiatowej nr 1180. Po uzyskaniu pozwolenia  od WINB nowy obiekt zostanie udostępniony kierowcom. 


Będzie to już 5 wiadukt na trasie budowanej autostrady, po czterech wiaduktach, w ciągach dróg powiatowych jeżdżą już pojazdy. Do końca ubiegłego roku oddane zostały wiadukty w miejscowościach : Brzozówka , Nowe, Jaźwiny i Borowa.
 
Trwają prace na 22 obiektach mostowych m.in. betonowano płyty i stożków, montowano bariery i układano izolację. Na estakadzie E-118 zabetonowano kolejne segmenty ustroju nośnego. 
 
Na głównym ciągu autostrady A4, jezdniach lewej i prawej ułożono w sumie : 
- 2,340 km pierwszej warstwy podbudowy bitumicznej, 
- 4,420 km drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 
- 1,780 km warstwy wiążącej WMS. 
 
Na ok. 32 % całej trasy jest ułożona warstwa wiążąca nawierzchni.
 
Trwają także prace przy odwodnieniu (montaż drenażu krawędziowego i odcinającego, wykonanie studni drenarskich i kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału) i melioracji ( wykonanie wykopów, umacnianie dna, skarp i rowów ażurami). Wykonywane są urządzenia teletechniczne, a w przyszłym tygodniu planowane są dalsze prace na trasie głównej przy budowie nasypów oraz wzmacnianiu i profilowaniu skarp .
 
Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy znajdziecie Państwo też na oficjalnej stronie : http:// www.a4tarnowdebica.pl